Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

 

Pracownicy Zespołu Profilaktyki i Resocjalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, zgodnie z tradycją lat ubiegłych, zapraszają pedagogów bydgoskich szkół podstawowych na kontynuację cyklu spotkań Grupy Wsparcia.

Celem wyżej wymienionych spotkań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych, a także wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk.

 

Spotkania będą odbywać się w piątki o godzinie 9:00 w następujących terminach:

  • 08.10.2021 r.
  • 26.11.2021 r.
  • 11.02.2022 r.
  • 08.04.2022 r.
  • 10.06.2022 r.

Grupa Wsparcia pedagogów odbywać się będzie w sali nr 40 na I piętrze. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.


Z poważaniem
Pracownicy Zespołu ds Profilaktyki i Resocjalizacji
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy