Pracujemy w ZESPOŁACH PROBLEMOWYCH:

- Zespół opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i wczesnego wspomagania

  rozwoju

- Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami narządu wzroku 

- Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami narządu słuchu

- Zespół opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

- Zespół logopedów

- Zespół opiekunów szkół podstawowych

- Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą zdolną

- Zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji 

- Zespół opiekunów szkół ponadpodstawowych , poradnictwa i orientacji

  zawodowej