Na terenie poradni funkcjonują następujące Działy merytoryczne:

1)   Dział wsparcia psychologiczno –pedagogicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

2)   Dział wsparcia psychologiczno –pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym.

3)   Dział wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

4)   Dział wsparcia psychologiczno –pedagogicznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz doradztwa zawodowego.

5)   Dział diagnozy i terapii logopedycznej.

6)   Dział wsparcia ucznia zdolnego.

7)   Dział profilaktyki i resocjalizacji.

8)   Dział terapii wspomagających.