Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastyczno-Multimedialnym „SŁOWA, KTÓRE UZDRAWIAJĄ DUSZĘ”

dla Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
w tym także dla Uczniów z Ukrainy

Czytaj więcej!

„Sensoryczne techniki wyciszające”

Warsztat tematyczny dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III

Czytaj więcej!

Jak wspierać kompetencje dziecka 2

AKTUALNIE BRAK MIEJSC/ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Czytaj więcej!

UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE – NOWY NABÓR DZIECI DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA 2023 ROK

Czytaj więcej!

UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” W 2022r.

Uprzejmie prosimy, aby rodzice/prawni opiekunowie dzieci biorących udział w programie „Za Życiem” w bieżącym roku złożyli w sekretariacie Poradni deklarację udziału w kolejnym roku do 30 listopada 2022r. Deklarację możecie Państwo otrzymać od specjalisty prowadzącego terapię z dzieckiem, bądź pobrać bezpośrednio ze strony Poradni w zakładce „ZA ŻYCIEM”. Brak złożenia deklaracji w tym terminie oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie w 2023 roku.

Czytaj więcej!