Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy rozpoczęła się w 1966 r.  kiedy to w wyniku połączenia Poradni Społeczno–Wychowawczej TPD oraz Poradni Psychologicznej powołano na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania Miejską Poradnię Wychowawczo–Zawodową w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Sowińskiego 5. Kierownikiem Poradni została mgr Melita Lewandowska.

W 1968 r. powstał  pierwszy Statut Poradni Wychowawczo–Zawodowej, który zmodyfikowany został w 1973 r.

Do zadań Poradni wówczas należało: kwalifikowanie dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno–wyrównawczej oraz preorientacja, orientacja i pośrednictwo zawodowe.

W 1974r. – poradnia przeniesiona została na ul. Nakielską 11.

W 1975r. – powstają: Wojewódzka Poradnia Wychowawczo–Zawodowa oraz Miejska Poradnia Wychowawczo–Zawodowa. Dyrektorem Miejskiej Poradni Wychowawczo–Zawodowej zostaje mgr Irena Urbańska. W tym samym czasie placówka poszerza zakres swojej działalności o porady logopedyczne.

Kolejnymi Dyrektorami Miejskiej Poradni Wychowawczo–Zawodowej były: dr Barbara Kaja, mgr Grażyna Trempała oraz  mgr Daniela Bierkowska.

W 1986 r. po raz kolejny Poradnia zmienia siedzibę i przenosi się ul. Obrońców Bydgoszczy 1. W tym samym roku funkcję Dyrektora obejmuje mgr Maria Richter.

W 1993r. - na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej została zmieniona nazwa Miejskiej Poradni Wychowawczo–Zawodowej na Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną Nr 1 (nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego).

W 1994 r. – Dyrektorem Poradni zostaje mgr Bożena Lemańska, a w 1998r. funkcję  Dyrektora Poradni objmuje mgr  Wanda Gredżuk.

W 2013 r. po raz kolejny Poradnia zmieniła siedzibę i przeniosła się na ul. Jana III Sobieskiego 10. I można rzec, że placówka zatacza koło, ponieważ aktualna siedziba znajduje się tuż obok pierwszej lokalizacji, czyli ul. Sowińskiego 5.

W 2018 r.  Dyrektorem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy zostaje mgr Barbara Markiewicz, a od 01.09.2023 r. obowiązki Dyrektora pełni dr Krzysztof Kultys.

Aktualnie Poradnia zatrudnia: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, terapeutę Metody Krakowskiej, terapeutów Biofeedback, socjoterapetów i mediatorów.