Nasza historia rozpoczęła się w 1966 r.  kiedy w wyniku połączenia Poradni Społeczno – Wychowawczej  TPD oraz Poradni Psychologicznej powołano na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Sowińskiego 5.Kierownikiem Poradni została mgr Melita Lewandowska.

 

 W 1968 r. powstał  pierwszy Statutu Poradni Wychowawczo – Zawodowej, który w 1973r. został zmodyfikowany.Do zadań Poradni wówczas należało: kwalifikowanie dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno – wyrównawczej oraz preorientacja, orientacja i pośrednictwo zawodowe .

 

W 1974r. – poradnia przeprowadza się na ul. Nakielską 11.

 

W 1975r. – powstają: Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa oraz Miejska Poradnia Wychowawczo – Zawodowa. Dyrektorem Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej zostaje mgr Irena Urbańska. W tym samym  czasie poradnia poszerzyła zakres swojej działalności o porady logopedyczne.

 

Kolejnymi Dyrektorami Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej były: dr Barbara Kaja, mgr Grażyna Trempała,  mgr Daniela Bierkowska.

 

W 1986r. po raz kolejny Poradnia zmienia siedzibę i przenosi się ul. Obrońców Bydgoszczy 1. W tym samym roku funkcję Dyrektora obejmuje mgr Maria Richter.

 

W 1993r. - na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej została zmieniona nazwa Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1.

 

 W 1994 r. – Dyrektorem  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1  zostaje mgr Bożena Lemańska.

 

W 1998r. funkcję  Dyrektora Poradni objęła mgr  Wanda Gredżuk .

 

W 2013r. po raz kolejny Poradnia zmieniła siedzibę i przeniosła się na ul. Jana III Sobieskiego 10. I można rzec, że zatoczyliśmy koło, ponieważ nasza aktualna siedziba znajduje się tuż obok Naszej pierwszej lokalizacji.

 

 W 2018 r.  Dyrektorem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy została mgr Barbara Markiewicz. 

Aktualnie w Poradni są zatrudnieni: pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci SI, terapeuta Metody krakowskiej, terapeuta Bifeedback, socjoterapeuci, mediatorzy.