SZANOWNI KLIENCI!

 

Od 1 września 2021 r. zgłoszenie dziecka na wizytę u specjalisty w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku).

 

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO/UCZNIA?

Załączony druk formularza należy przeczytać i dokładnie wypełnić drukowanymi literami. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane kontaktowe do Państwa. Każdy wypełniony formularz musi zostać opatrzony podpisem zgłaszającego. Nie podpisane zgłoszenia nie będą rozpatrywane.         

 

JAK I GDZIE DOSTARCZYĆ ZGŁOSZENIE?

Wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna druk należy dostarczyć do Poradni.

Możliwe formy dostarczenia zgłoszenia:

  • Osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach urzędowania
  • Wysyłając skan wypełnionego formularza jako załącznik do "Pisma ogólnego do podmiotu publicznego" poprzez skrzynkę EPUAP na adres: umb-PPP1
  • Wysyłając wypełniony formularz pocztą tradycyjną

KIEDY OTRZYMAM TERMIN WIZYTY?

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, pracownik Poradni skontaktuje się z Państwem celem umówienia dogodnego terminu wizyty u specjalisty.

 

 

PRZYPOMINAMY!!!

Zgłoszenie do poradni nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie opinii/orzeczenia.

Zgłoszenia przesłane na ogólny adres mailowy Poradni nie będą rozpatrywane.

 

 

Szanowni Państwo.


W trosce o wysoką jakość usług świadczonych przez poradnię, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej systemu zgłaszania dziecka do Poradni.
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Analiza wyników pozwoli na wypracowanie optymalnej drogi rejestracji.

Ankietę można wypełnić klikając na poniższy link:

 

ANKIETA DLA KLIENTÓW PORADNI