SZANOWNI KLIENCI!

 

Od 1 września 2021 r. zgłoszenie dziecka na wizytę u specjalisty w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku).

 

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO/UCZNIA?

Załączony druk formularza należy przeczytać i dokładnie wypełnić drukowanymi literami. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane kontaktowe do Państwa. Każdy wypełniony formularz musi zostać opatrzony podpisem zgłaszającego. Nie podpisane zgłoszenia nie będą rozpatrywane.         

 

JAK I GDZIE DOSTARCZYĆ ZGŁOSZENIE?

Wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna druk należy dostarczyć do Poradni.

Możliwe formy dostarczenia zgłoszenia:

  • Osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach urzędowania
  • Wysyłając skan wypełnionego formularza jako załącznik do wiadomości na skrzynkę EPUAP
  • Wysyłając wypełniony formularz pocztą

KIEDY OTRZYMAM TERMIN WIZYTY?

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, pracownik Poradni w terminie 10 dni roboczych skontaktuje się z Państwem celem umówienia dogodnego terminu wizyty u specjalisty.

 

Jeśli po upływie 10 dni nie będzie kontaktu z naszej strony prosimy o telefon pod numer: 52 322 52 06, 52 322 52 07 celem wyjaśnienia sytuacji.

 

PRZYPOMINAMY!!!

Zgłoszenie do poradni nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie opinii/orzeczenia.

Zgłoszenia przesłane na ogólny adres mailowy Poradni nie będą rozpatrywane.


Pliki do pobrania: