Nabór na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z diagnozą dysleksji, dysortografii i dysgrafii

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI

Z DYSLEKSJĄ, DYSGRAFIĄ , DYSORTOGRAFIĄ

 

Zajęcia  indywidualne/grupowe w Poradni o charakterze cyklicznym (1 x w tygodniu )

 •  Stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych w zakresie:
  • percepcji wzrokowo-przestrzennej i pamięci wzrokowej
  • percepcji słuchowo-językowej
  • sprawności ruchowej i graficznej.
 • Wyrównywanie braków w umiejętnościach szkolnych
  • usprawnianie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem
  • wypracowanie nawyków poprawnego pisania pod względem ortograficznym i graficznym.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych
 • Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

ZASADY NABORU

Na  zajęcia przyjmowani są uczniowie klas IV-VI na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającej specyficzne trudności w nauce (dysleksję, dysortografią i/lub dysgrafię). Terapeuta  pedagogiczny  Poradni,  na  wstępie,  przeprowadza diagnozę na  podstawie  której  kwalifikuje dziecko na terapię indywidualną lub grupową.

Zajęcia prowadzi mgr Lidia Wysocka, pedagog z kwalifikacjami do prowadzenia terapii pedagogicznej, terapeuta behawioralny, rewalidator.

Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie poradni https://ppp1.edu.bydgoszcz.pl/rejestracja-m1,310.html wpisując w wierszu Inne: „terapia pedagogiczna – mgr Lidia Wysocka”.