Punkt Mediacyjny

Opublikowano: 2024-03-06 14:11, Numer artykułu: 79604 , Autor: K.Kultys1

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu.

Uważacie, że Wasz problem wymaga pomocy Mediatora? Zachęcamy do zapoznania się z propozycją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, dotyczącą Punktu Mediacyjnego.

 

Harmonogram „Punktu konsultacyjnego”

II semestr roku szkolnego 2023/2024

Gabinet 66 - II piętro

-  14.03.2024r, godzina 10.00

-  4.04.2024r., godzina 10.00

-  9.05.2024r., godzina 10.00

-  6.06.2024r., godzina 10.00

-  11.07.2024r., godzina 10.00

- 29.08.2024r., godzina 10.00

 

Co to jest mediacja?

 

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediator nie rozstrzyga sporów, pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające.

 

Jak zgłosić sprawę do mediacji?

 

Można skontaktować się telefonicznie i ustalić z każdą z mediatorek termin spotkania

konsultacyjnego oraz (jeśli jest wstępna zgoda obu stron) spotkania mediacyjnego. Można także zgłosić się osobiście w godzinach działania „ Punktu mediacyjnego” – gabinet 66.

Osoba zgłaszając potrzebę i chęć przeprowadzenia mediacji wypełnia na spotkaniu z

mediatorem WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI .

Druga ze stron wyraża chęć uczestniczenia w procesie mediacyjnym poprzez wypełnienie formularza ZGODA NA MEDIACJĘ.

Mediacja może się odbyć jeżeli dany mediator zostanie zaakceptowany przez obie strony.

 

Mediatorami w PP-P nr 1 są:

mgr M .Borowska (52/ 506-69-43)

mgr R. Latos-Boenigk (52/ 506-69-48)

mgr E.S. Szczurek (52/ 506- 69-44)

 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z mediacji?

 

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Mediacja może odbywać się pomiędzy:

- rodzicami (kwestie wychowawcze, sytuacja rozwodu)

- nauczycielami

- nauczycielem a rodzicem

- uczniami (mediacje rówieśnicze)