Rola rodziców w wyborze przez dziecko dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem, które młody człowiek poznaje. To w niej uczy się postrzegania świata pracy, specyfiki różnych zawodów, wartości związanych z pracą. Dzieci obserwują rodziców podczas różnych czynności zawodowych i domowych. Włączają się  w pomoc czy też  naśladują członków rodziny. Zadają pytania dotyczące czynności i narzędzi którymi się posługują inni. Naśladownictwo pojawia się również w zabawach np. zabawa w szkołę, sklep, policjantów, lekarza. W ten sposób budują swoją wiedzę o zawodach i świecie pracy.

Rola rodziców w procesie wyboru przez dziecko dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej rozpoczyna się już w wczesnym dzieciństwie - poprzez uczenie kluczowych umiejętności społecznych przydatnych w pracy zawodowej. Te kluczowe umiejętności to:

- umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność stawiania sobie celów i ich realizacji,

- umiejętność komunikowania się z innymi,

- świadomość swoich mocnych i słabych stron,

- radzenie sobie ze stresem,

- umiejętności organizacyjne.

            Ważne jest by rodzice pamiętali, że będąc pierwszym doradcą dziecka , towarzyszyli mu w właściwym wyborze, a nie podejmowali decyzji za dziecko.

Wspierając dziecko w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej rodzic może:

- obserwować jakie czynności dziecko najchętniej wykonuje, co je pasjonuje, ciekawi oraz rozmawiać na ich temat,

- obserwować których zajęciach pozalekcyjnych dziecko się spełnia,

- rozmawiać na temat interesujących syna czy córkę przedmiotach szkolnych,

- towarzyszyć w codziennych czynnościach – przez co ma możliwość obserwacji przejścia z dziecięcych marzeń i fantazji poprzez zainteresowania do decyzji zawodowej. Trwa to wiele lat. Warto o tym porozmawiać z młodym człowiekiem.

- opowiedzieć dziecku o własnych wyborach,

- wskazać strony w Internecie, gdzie można dokonać autoanalizy własnych zainteresowań i predyspozycji,

- umówić na spotkanie z doradcą zawodowym,

- towarzyszyć w trakcie „drzwi otwartych” w szkołach ponadpodstawowych i targów edukacyjnych.

            Aktualnie czas wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej przypada na okres, kiedy dopiero kształtuje się tożsamość nastolatków. Może pojawić się ryzyko, że młody człowiek przyjmie wizję rodzica co do jego przyszłości za swoją własną.

            Czy w związku z tym warto być doradcą własnego dziecka? Zdecydowanie tak. Ponieważ:

- dobrze znasz swoje dziecko,

- wiesz jak je motywować do szukania odpowiedzi na pytanie: Co chcę w życiu robić?

- stanowisz dla dziecka ważny punkt odniesienia jak rozumieć świat,

- przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, oczekiwaniach pracodawców.

 

 

Opracowała mgr J. Serafinowicz