ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY

PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Trening Pewności Siebie

 

Warsztat wsparcia dla dzieci, które doświadczają przemocy dość często (np. kilka razy w miesiącu) lub przez dłuższy czas. Tego typu doświadczenie może bardzo negatywnie wpływać na ich nastrój, codzienne funkcjonowanie i poczucie własnej wartości.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
  • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

  • uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym;
  • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole;
  • dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Adresaci treningów:

Treningi przeznaczone są dla uczniów z klas IV – VIII , którzy doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

 

Miejsce i czas treningów:

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

I semestr 2021-2022

Nabór, spotkania diagnostyczne, indywidualne

II semestr 2021-2022

Warsztaty

Zajęcia dla dzieci / młodzieży trwają 10h (2 spotkania po 5h) i odbywają się w godzinach popołudniowych.

Warsztaty dla rodziców trwają 6h (2 spotkania po 3h) i  odbywają się w godzinach popołudniowych.

Zajęcia prowadzą

mgr Karolina Gawlik - psycholog, doradca zawodowy,

mgr Lidia Wysocka - pedagog z kwalifikacjami do prowadzenia terapii pedagogicznej , terapeuta behawioralny, rewalidator.

 

ZASADY NABORU

Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie poradni https://ppp1.edu.bydgoszcz.pl/rejestracja-m1,310.html

wpisując w wierszu Inne: „Trening Pewności Siebie– mgr Karolina Gawlik, mgr Lidia Wysocka”.

Prowadzący zajęcia na  wstępie,  przeprowadza diagnozę rekrutacyjną na  podstawie  której  kwalifikuje dziecko na warsztaty.