UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” W 2022r.

Uprzejmie prosimy, aby rodzice/prawni opiekunowie dzieci biorących udział w programie „Za Życiem” w bieżącym roku złożyli w sekretariacie Poradni deklarację udziału w kolejnym roku do 30 listopada 2022r. Deklarację możecie Państwo otrzymać od specjalisty prowadzącego terapię z dzieckiem, bądź pobrać bezpośrednio ze strony Poradni w zakładce „ZA ŻYCIEM”. Brak złożenia deklaracji w tym terminie oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie w 2023 roku.