UWAGA!!! RODZICE/OPIEKUNOWIE – NOWY NABÓR DZIECI DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA 2023 ROK

 

Informujemy, że nowy nabór dzieci do udziału w programie „ZA ŻYCIEM” na rok 2023 zaplanowano w dniach 1 – 9 grudnia 2022r. Wniosek wraz
z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach urzędowania.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do wniosku oprócz wypełnionych plików do pobrania należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność, bądź zagrożenie niepełnosprawnością,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada.

 O wynikach rekrutacji poinformujemy bezpośrednio rodziców/opiekunów.

Informacji udziela Dyrektor Poradni Barbara Markiewicz i koordynator programu Maria Halasz w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00, osobiście lub pod nr tel. (52) 506-69-12.