"Za Życiem" 2022-2026

 

UWAGA!!!   RODZICE/OPIEKUNOWIE  –

-   NABÓR DZIECI DO II EDYCJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy rozpoczyna nabór na kolejną edycję rządowego programu „Za życiem”. W ramach tego zadania w placówce został powołany Ośrodek Koordynacyjno– Rehabilitacyjno – Opiekuńczy. Celem  działalności Ośrodka jest kompleksowe wsparcie dzieci  zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

Program skierowany jest wyłącznie dla rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy lub uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie miasta.

Działalność OKRO przewidziana jest w latach 2022 - 2026.

Informujemy, że nabór dzieci do udziału w programie „Za Życiem” na
rok 2022 trwa od 1 – 30 czerwca.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach urzędowania.

WAŻNE !!!!

Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu, zobowiązani są do ponownego złożenia kompletu dokumentów razem z wnioskiem.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Do wniosku oprócz wypełnionych plików do pobrania należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną wskazującą na potrzebę wczesnego wspomagania,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada.

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy bezpośrednio rodziców/opiekunów.

 

Informacji udziela Dyrektor Poradni Barbara Markiewicz i koordynator programu Maria Halasz w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00, osobiście lub pod nr tel. (52)506-69-12.