Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastyczno-Multimedialnym „SŁOWA, KTÓRE UZDRAWIAJĄ DUSZĘ”

dla Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,

w tym także dla Uczniów z Ukrainy

 

IX edycja

„Myślenie jest w cenie! List do bohatera, który odważył się być mądrym”

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele! 

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu, który realizujemy w ramach całorocznego projektu edukacyjnego „Z książką w trampkach – wychowanie przez czytanie” wielokrotnie uhonorowanego Bydgoskim Grantem Oświatowym. Konkurs jest kierowany do Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Uczniów z Ukrainy, którzy chcą odkryć swe mocne strony, odnieść sukces oraz współtworzyć ranking bohaterów literackich wyróżniających się odwagą myślenia, niezależnością sądów, samodzielnym działaniem, pomysłowością. Polscy Uczniowie mają do wyboru dwie kategorie konkursowe: literacko-plastyczną lub literacko-multimedialną. Do udziału w  3. kategorii konkursowej zapraszamy Uczniów z Ukrainy. Opis zadań konkursowych (w 1., 2. i 3. kategorii) oraz kryteria sukcesu odnajdziecie na str. 3-5.

Główne cele konkursu to kształtowanie u Uczniów umiejętności: samodzielnego myślenia, uważnego, nierzadko krytycznego spojrzenia na treści publikowane w mass mediach oraz świadomego wyboru książek jako źródła wzbogacającego wiedzę o człowieku i świecie.

Mottem konkursu są sentencje dwóch filozofów, a zarazem matematyków: Kartezjusza i Paskala. Pierwszy, wypowiadając słynne zdanie: „Cogito ergo sum”, zauważył, że warunkiem naszej egzystencji jest myślenie. Drugi doszedł do wniosku, że to właśnie: „Myśl stanowi wielkość człowieka“.