ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW BYDGOSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Pracownicy Działu Profilaktyki i Resocjalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, zgodnie z tradycją lat ubiegłych, zapraszają pedagogów bydgoskich szkół podstawowych na kontynuację cyklu spotkań Grupy Wsparcia.

Celem wyżej wymienionych spotkań jest wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych, a także wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk.

Spotkania będą odbywać się w piątki o godzinie 9:00 w sali nr 50 na II piętrze następujących terminach:

 

  • 20.10.2023 r.
  • 1.12.2023 r.
  • 26.01.2024 r.
  • 15.03.2024 r.
  • 26.04.2024 r.
  • 7.06.20204 r.

 

Z poważaniem

Pracownicy Działu Profilaktyki i Resocjalizacji

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy